211025_Train2Germany_Header_2379x549px10

Your Job in Germany

Impresum / Informacje prawne / Caseta redacțională / Юридична інформація

B_Kroatische Flagge (2)
B_Kroatische Flagge (2)

Impresum

Ovo je web stranica od Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG

Potsdamer Platz 2

10785 Berlin

AG Berlin-Charlottenburg trgovacki registar/HRB 50000

PDV ID broj/Ust Idnr.: DE 811569869

Deutsche Bahn AG se predstavlja kroz upravni odbor:

Dr. Richard Lutz, Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Sigrid Nikutta i Martin Seiler.

Predsjednik nadzornog odbora: Michael Odenwald

Radi čitljivosti koristi se samo formulacija muškog roda. Sadržaj i ponude su izričito usmjereni na svaki spol. Zajamčena je profesionalna ravnopravnost svih spolova.

Kod pitanja ili prijedloga o inicijativi train2germany, kontaktirajte nas preko e-mail adrese recruitingservice@train2germany.com. Molimo vas nemojte koristiti ovu e-mail adresu za slanje prijava ili prijavnih dokumenata.

B_Polnische Flagge
B_Polnische Flagge

Informacje prawne

Informacje prawne

To jest strona internetowa Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG

Potsdamer Platz 2

10785 Berlin

Miejsce rejestracji i dane wpisów w rejestrze handlowym: Berlin/Charlottenburg, HRB 50 000

Numer identyfikacyjny VAT: DE 811569869

Interesy Deutsche Bahn AG reprezentuje zarząd:

dr Richard Lutz, dr Levin Holle, Berthold Huber, dr Sigrid Nikutta i Martin Seiler.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Michael Odenwald

Aby poprawić czytelność, możliwe jest używanie tylko form męskoosobowych. Jednak treść i oferty skierowane są zarówno do mężczyzn, jak i kobiet. Gwarantowane jest równe traktowanie wszystkich kandydatów, bez względu na płeć.

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące inicjatywy train2germany, skontaktuj się z nami pod adresem recruitingservice@train2germany.com. Prosimy nie wysyłać wniosków ani powiązanych dokumentów na ten adres.

B_Rumänische Flagge
B_Rumänische Flagge

Caseta redacțională

Acesta este site-ul web al Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG

Potsdamer Platz 2

10785Berlin

Registrul Comerțului de pe lângă judecătoria din Berlin-Charlottenburg / HRB 50000

Cod de identificare fiscală/ C.I.F.: DE 811569869

Deutsche Bahn AG este reprezentată de Consiliul director:

Dr. Richard Lutz, Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Sigrid Nikutta și Martin Seiler.

Președintele Consiliului de administraţie: Michael Odenwald

Din motive de lizibilitate, textul a fost redactat la forma masculină. Conținutul și ofertele sunt orientate în mod explicit către persoane de orice gen. Este garantată egalitatea profesională a tuturor genurilor.

Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la inițiativa train2germany, vă rugăm să ne contactați la recruitingservice@train2germany.com. Vă rugăm să nu utilizați această adresă de e-mail pentru a trimite cereri sau documentele de aplicare.

B_Ukrainische Flagge
B_Ukrainische Flagge

Юридична інформація

Це сайт Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG

Potsdamer Platz 2

10785 Berlin

Місце реєстрації та дані запису в торговому реєстрі: Берлін/Шарлоттенбург, HRB 50000

Ідентифікаційний номер платника ПДВ: DE 811569869

Інтереси Deutsche Bahn AG представляє правління:

д-р Ріхард Луц (Richard Lutz), д-р Левін Голле (Levin Holle), Бертольд Губер (Berthold Huber), д-р Зігрід Нікутта (Sigrid Nikutta) і Мартін Зайлер (Martin Seiler).

Голова Наглядової ради: Міхаель Оденвальд (Michael Odenwald)

Для покращення читабельності можливе використання форм, що відповідають лише чоловічому роду. Проте контент і пропозиції орієнтовані як на чоловіків, так і жінок. Гарантується однакове ставлення до всіх кандидатів незалежно від статі.

Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо ініціативи train2germany, зверніться до нас за адресою recruitingservice@train2germany.com. Будь ласка, не надсилайте за цією адресою заявки або супутні документи.